Výparníky

Vhodný výparník pro tepelná čerpadla typu voda – voda je deskový pájený výměník tepla Swep typu V.

 

  • Výměník tepla – výparník Swep typu V byl vyvinut z původního typu výměníku B tak, aby se dosáhlo optimalizovaného výkonu ve výparníku.
  • Přívod chladiva má zde speciální mechanismy, které distribuují chladivo rovnoměrně v každém kanálu. Pro typ V jsou k dispozici různé velikosti výměníků, což pokrývá celou výkonovou řadu tepelných čerpadel.
  • Dalším typem výměníku Swep je výparník DV (dual výparník), využívá dvou okruhů, kdy sekundární okruh přichází do kontaktu se dvěma primárními okruhy. Může pracovat na plný, nebo poloviční výkon.
  • Výměník Swep je vhodné si nechat spočítat ve výpočetním programu. Doporučený typ je pak s ohledem na výkon, teploty, hydraulické ztráty a cenu.
  • Výparníky je třeba chránit před zamrznutím.
  • Pokud používáme znečištěno vodu, je nezbytný filtr proti zanášení.
  • Vhodné výměníky Swep jsou V80, V25, V120 a další, duo pak DV200, DV300, DV400
 

TepCer, výměníky tepla

e-mail:
info@tepcer.cz