Vliv výměníků na chod tepelného čerpadla


široký výběr výměníků
Tepelné čerpadlo se skládá ze čtyř základních komponentů:

  • Kompresor
  • Vstřikovací ventil
  • Výparník
  • Kondenzátor

 

Výparníky

Pro tepelná čerpadla typu vzduch – voda se používají jako výparník lamelové vzduchové výparníky.

Pro tepelná čerpadla typu voda – voda se používají jako výparník deskové pájené výměníky tepla (vhodné jsou např. výparníky Swep typu V80, V25, V120).

Velikost výparníků má vliv na velikosti topného faktoru. Malý výparník – menší topný faktor. Čili nevyplatí se šetřit na velikosti výparníku.

Kondenzátory

Lhostejno zda typ vzduch – voda, nebo voda – voda. Používají se pájené deskové výměníky tepla (vhodné jsou např. výměníky Swep typu B). A zase velikost kondenzátorů má vliv na velikosti topného faktoru. Malý kondenzátor  – menší topný faktor. Čili nevyplatí se šetřit na velikosti kondenzátoru.

 

TepCer, výměníky tepla

e-mail:
info@tepcer.cz