Tepelné čerpadlo voda - voda (zem – voda)

Pro vytápění a ohřev vody

Tepelná čerpadla země-voda využívají teplo akumulované v zemi. K tepelnému čerpadlu se teplo přivádí pomocí kolektorů (plastového potrubí), ve kterém cirkuluje nemrznoucí směs. Kolektory se ukládají do povrchové vrstvy půdy do hloubky asi 1,2 m nebo do vrtů hlubokých několik desítek metrů. Délka kolektorů závisí na tepelných ztrátách domu a místních podmínkách. Instalace plošného kolektoru je levnější než uložení do vrtu, ale vyžaduje dostatečně velký pozemek, minimálně 300 až 400 m2 pro běžný rodinný dům.

Jako zdroj tepla je možné využívat i spodní vodu. Tento způsob získávání energie je závislý na dlouhodobě stabilní vydatnosti pramene asi 3 000 I/hodinu a vyžaduje zbudování dvou studní. Z jedné se voda čerpá a do druhé "vsakovací" se ochlazená voda vrací. Instalace vyžaduje vložení dalšího výměníku tepla, aby se zabránilo zanášení tepelného čerpadla. Často bývá toto řešení finančně i technicky náročnější než využití zemních kolektorů.

 

FIGHTER 1140

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 1140
FIGHTER 1140
FIGHTER 1140 je tepelné čerpadlo země-voda. Je určeno pro domy s vyšší tepelnou ztrátou, nebo pro objekty, kde je požadavek na větší množství teplé vody.

FIGHTER 1140 je vybaven ekvitermní regulací pro řízení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě, oběhovými čerpadly pro topný a primární okruh a elektrickým topným tělesem, které slouží jako elektrokotel a je možné jeho výkon spínat ve stupních 3, 6 a 9 kW.

FIGHTER 1140 lze propojit a společně řídit i s jiným doplňkovým (bivalentním) zdrojem, například s plynovým kotlem.

FIGHTER 1140 umožňuje nezávislé ovládání topných okruhů podle dvou topných křivek do podlahového topení i do radiátorů.

S příslušenstvím POLL 11 je pak zajištěn také ohřev bazénu.

Pro ohřev vody se FIGHTER 1140 kombinuje s dvouplášťovými ohřívači NIBE VPA.

 

FIGHTER 1240

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 1240
FIGHTER 1240
FIGHTER 1240 je tepelné čerpadlo systému země-voda pro běžné rodinné domy, ve kterých zajistí celoroční vytápění a ohřev teplé vody.

FIGHTER 1240 je kompletní jednotka, která obsahuje zásobník na teplou vodu, oběhová čerpadla primárního a topného okruhu, elektrické topné těleso, které slouží jako doplňkový elektrokotel o výkonu 3, 6 a 9 kW. Pro řízení ohřevu teplé vody je v tepelném čerpadle instalován trojcestný přepínací ventil.

S příslušenstvím POOL 11 je zajištěn také ohřev bazénu.

FIGHTER 1240 je vybaven řídicím mikroprocesorem a ekvitermní regulací vytápění v závislosti na venkovní teplotě.

FIGHTER 1240, s půdorysnou plochou pouze 0,36 m2, je díky svému kompaktnímu řešení velmi oblíbeným a rozšířeným typem tepelného čerpadla. K jeho oblibě jistě přispěje i nový moderní design.

 

FIGHTER 1330

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 1330
FIGHTER 1330
FIGHTER 1330 je tepelné čerpadlo, které je určeno pro objekty s vyšší tepelnou ztrátou, ve kterých zajistí celoroční vytápění a ohřev teplé vody. V případě potřeby je možné zapojit více jednotek FIGHTER 1330 do kaskády a dosáhnout výkonu až 360 kW.

FIGHTER 1330 se skládá ze dvou samostatných jednotek tepelného čerpadla, které jsou společně řízeny a spínány podle aktuální potřeby.

FIGHTER 1330 je využíván také pro vytápění bytových domů., penzionů, hotelů, škol, obecních úřadů a podobně.

FIGHTER 1330 se pro zajištění ohřevu teplé vody kombinuje s dvouplášťovými ohřívači vody NIBE VPA.

Chladicí modul HPAC
Chladicí modul HPAC
FIGHTER 1330 je vybaven ekvitermní regulací, která automaticky upravuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Regulace tepelného čerpadla ovládá také doplňkový (bivalentnQ zdroj, kterým muže být plynový, olejový nebo elektrický kotel.

FIGHTER 1330 lze v případě potřeby kombinovat s modulem HPAC, který umožňuje využít v létě tepelné čerpadlo pro chlazení. V kombinaci s konvektorovými topnými tělesy (fancoily) zajistí klimatizaci obytných místností.

 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Pro vytápění a ohřev teplé vody

Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie. Tepelné čerpadlo Fighter 2020 dokáže přeměnit nízkopotenciální teplo obsažené ve vzduchu na teplo pro vytápění a ohřev vody. Je to moderní zařízení určené pro venkovní instalaci. Plášť čerpadla je vyroben z kvalitní nerezové oceli, což zaručuje dlouhou životnost i v náročných klimatických podmínkách. Ekvitermní regulace automaticky upravuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. FIGHTER 2020 je z výroby naplněn ekologicky nezávadným chladivem R404A.

FIGHTER 2020

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 2020
FIGHTER 2020
Dodává se ve třech výkonových stupních 8, 10 a 14 kW. Efektivně pracuje až do venkovní teploty -20 OC. Nadřazená ekvitermní regulace SMO 10 automaticky upravuje teplotu topné vody v závislosti na změnách venkovní teploty a umožňuje pohodlné ovládání časového režimu vytápění, ohřevu vody, ohřevu bazénu i ovládání záložního (bivalentního) zdroje, kterým může být elektrický plynový nebo jiný kotel. Pro ohřev vody se tepelná čerpadla Fighter 2020 zapojuji s dvouplášťovými zásobníky Nibe VPA o objemu 200, 300 a 450 litrů teplé vody.

Systémová jednotka VVM 300
VVM 300
Jiná možná instalace FIGHTERu 2020-8 a 2020-10 je v kombinaci se systémovou jednotkou WM 300. Tato jednotka obsahuje ekvitermní regulaci, dvouplášťovou nádrž na ohřev vody o objemu 155 litrů teplé vody a 140 litrů topné vody, elektrický kotel o výkonu až 13,5 kW, expanzní nádobu a pojistné ventily. Výhodou této kombinace je také rychlá a jednoduchá instalace.

 

Řízené větrání se zpětným ziskem tepla pro vytápění a ohřev vody

Zvláštním typem tepelných čerpadel vzduch-voda jsou tepelná čerpadla, která zajišťují řízené větrání. V nových domech s dobrou izolací a utěsněnými okny je řízené větrání důležité pro zajištění správného vnitřního klimatu. V nedostatečně větraných místnostech dochází k hromadění vlhkosti, vzniku plísní a alergenů s negativními důsledky na zdraví. Tepelná čerpadla Fighter zajistí nezbytnou výměnu vzduchu a současně využijí teplo z odpadního vzduchu, které je při klasickém větrání vypouštěno bez užitku okny.

Dvouplášťové ohřívače vody VPA

Dvouplášťové ohřívače vody NIBE VPA
NIBE VPA
Dvouplášťové ohřívače vody NIBE VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Mohou však být použity i s jinými zdroji tepla. VPA obsahují dvě nádrže, vnitřní je určena pro teplou vodu a je celoobvodovým svárem spojena s nádrží vnější, ve které je topná voda. Pevné spojení obou nádrží zabraňuje poškození při dopravě a zaručuje zachování velké teplosměnné plochy. Tepelná izolace je provedena polyuretanovou pěnou. Kvalitní protikorozní ochrana je zajištěna měděným vypláštěním nebo smaltem. Ohřívače vody VPA jsou dodávány ve třech velikostech VPA 200/70, VPA 300/200 a VPA 450/300.

 

Větrací modul NIBE FLM 30
Větrací modul FLM 30
Pro zajištění dostatečného řízeného větrání domů je určen nástavbový modul FLM 30 pro tepelná čerpadla FIGHTER 1140 a 1240. FLM 30 odsává teplý znehodnocený vzduch z obytných místností a využívá jeho tepelnou energii pro zvýšení teploty nemrznoucí směsi cirkulující v kolektorech uložených v zemi nebo ve vrtu. Tím je dosahováno vyššího topného faktoru tepelného čerpadla. Instalace FLM 30 umožňuje zkrácení zemních kolektorů nebo vrtu.

 

FIGHTER 600P

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 600P
FIGHTER 600P
FIGHTER 600P je kompletní tepelné čerpadlo systému vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Je určeno pro menší rodinné domy s nízkými tepelnými ztrátami do cca 7 kW.

FIGHTER 600P je sestaven ze dvou částí. V horní části je instalována vlastní jednotka tepelného čerpadla, elektrické topné těleso o výkonu až 9 kW, které slouží jako elektrokotel, oběhové čerpadlo a regulace. Spodní část obsahuje zásobník teplé vody, přepínací ventil a kompletní bezpečnostní a uzavírací armatury včetně expanzní nádoby.

FIGHTER 600P využívá jako zdroj tepla odpadní vzduch z ventilace a současně může přisávat dle potřeby i vzduch venkovní. Pokud venkovní teplota klesne pod -5 OC, automaticky se zavírá klapka na přívodu venkovního vzduchu, sníží se otáčky ventilátoru a tepelné čerpadlo pracuje pouze s vnitřním vzduchem v objektu. Tím je zajišťována maximální efektivita provozu.

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 410P
FIGHTER 410P
Řídící jednotka reguluje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulace) a teplotu teplé vody podle požadavku uživatele.

Nízká hlučnost umožňuje instalaci v interiéru bytu, například v koupelně a je proto možné toto čerpadlo využít i pro vytápění samostatných bytových jednotek, včetně nástaveb.

Firma NIBE vyrábí a dodává na trh i další tepelná čerpadla, která zajišťují větrání a využívají teplo z odpadního vzduchu. Je to například FIGHTER 410 P, s předehřevem vzduchu přiváděným do objektu nebo speciální jednotky na přípravu teplé vody pro objekty, kde vytápění je zajištěno jiným zdrojem - FIGHTER 100P a FIGHTER 120.

 

Systém odvětrávání NIBE
Systém odvětrávání NIBE
Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 100P
FIGHTER 100P

 

Ceník tepelných čerpadel řady NIBE

Uvedené ceny jsou bez DPH a platné od 11/2007

Typ vzduch - voda
Typ Příkon Topný výkon Cena
2020-8 2.5 1.9 kW 5.8 kW 169 950 ,-Kč
2020-10 2.4 kW 7.3 kW 176 400 ,-Kč
2020-14 3.3 kW 9,9 kW 183 650 ,-Kč

 

Typ voda - voda (zem - voda)
Typ Příkon Topný výkon Cena
1140-5 1.24 kW 3.9 kW 119 850 ,-Kč
1140-6 1.49 kW 5.2 kW 134 700 ,-Kč
1140-8 1.96 kW 6.8 kW 147 850 ,-Kč
1140-10 2.37 kW 8.7 kW 158 450 ,-Kč
1140-12 3.14 kW 10.8 kW 169 700 ,-Kč
1140-15 4.45 kW 14.8 kW 180 950 ,-Kč
1140-17 4.87 kW 16.2 kW 193 650 ,-Kč
 

TepCer, výměníky tepla

e-mail:
info@tepcer.cz