Oddělovací výměníky tepla


široký výběr výměníků

  • Pro oddělení TČ od studny, vrtů, potoků a podobně se používají oddělovací výměníky.
  • Pro oddělení TČ (nebo podobných zařízení) s topným okruhem, kde je třeba oddělit okruh z technologických důvodů, nebo se používá znečištěná voda, nebo agresivní médium se používá výměník tepla.

 

Používají se buď pájené výměníky například Swep, nebo rozebíratelné výměníky Ares. Pro většinu aplikací nabízíme SWEP E8THx40, to je největší výměník nízkotlaké řady vhodný pro průtoky do 3 m3/h.

 

  • Výměník tepla Swep se používají tam, kde je voda čistá. Jsou menší a pro menší výkony levnější.
  • Výměník tepla rozebíratelný Ares se používá tam, kde je agresivní voda, nebo agresivní médium. Má menší hydraulické ztráty, ale je mohutnější. Je méně náchylnější na případné porušení při zamrznutí.
  • Je vhodné si nechat spočítat ve výpočetním programu. Doporučený typ je pak s ohledem na výkon, teploty, hydraulické ztráty a cenu.
  • Vhodné typy výměníků Swep jsou E8, B10, B12, B16, B28, B35 a další.
  • Vhodné typy rozebíratelných výměníků Ares jsou A1S, A2S, A3S a další. Jsou méně náchylnější k poškození vlivem zamrznutí.
 

TepCer, výměníky tepla

e-mail:
info@tepcer.cz