Oddělovací výměníky tepla


široký výběr výměníků

  • Pro oddělení TČ od studny, vrtů, potoků a podobně se používají oddělovací výměníky.
  • Pro oddělení TČ (nebo podobných zařízení) s topným okruhem, kde je třeba oddělit okruh z technologických důvodů, nebo se používá znečištěná voda, nebo agresivní médium se používá výměník tepla.

 

Používají se buď pájené výměníky například Swep, nebo rozebíratelné výměníky Ares.

 

  • Výměník tepla Swep se používají tam, kde je voda čistá. Jsou menší a pro menší výkony levnější.
  • Výměník tepla rozebíratelný Ares se používá tam, kde je agresivní voda, nebo agresivní médium. Má menší hydraulické ztráty, ale je mohutnější. Je méně náchylnější na případné porušení při zamrznutí.
  • Je vhodné si nechat spočítat ve výpočetním programu. Doporučený typ je pak s ohledem na výkon, teploty, hydraulické ztráty a cenu.
  • Vhodné typy výměníků Swep jsou B10, B12, B16, B28, B35 a další.
  • Vhodné typy rozebíratelných výměníků Ares jsou A1S, A2S, A3S a další. Jsou méně náchylnější k poškození vlivem zamrznutí.
 

TepCer, výměníky tepla

e-mail:
info@tepcer.cz