Kondenzátory

  • Vhodný kondenzátor pro tepelná čerpadla a jiné kondenzační zařízení je deskový pájecí výměník Swep typu B. Jsou vyráběné v různých velikostech, takže pokrývají celou výkonovou řadu. Např. B80, B25, B120 atd.
  • Deskový pájecí výměník Swep typu DB duo je určen pro využití dvou okruhů, kdy sekundární okruh přichází do kontaktu se dvěma primárními okruhy.
  • Výměník Swep je vhodné si nechat spočítat ve výpočetním programu. Doporučený typ je pak doporučen s ohledem na výkon, teploty, hydraulické ztráty a cenu.
  • I kondenzátor, je třeba chránit před zamrznutím, nejlépe průtokovým spínačem, pro případ kdy reverzuje (stává se z něj výparník).
  • Pokud používáme znečištěno vodu, je nezbytný filtr proti zanášení.
  • Vhodné výměníky Swep jsou B80, B25, B120 a další, duo pak DB200, DB300, DB400.
 

TepCer, výměníky tepla

e-mail:
info@tepcer.cz